AVUSTURYA LİSESİ | Beril Hoca

AVUSTURYA LİSESİ

1882’de İstanbul’da Lazaristler tarafından kurulan okul,önce Almanca konuşan Katolik çocuklar için ilkokul olarak düşünülmüş daha sonra orta ve lise kısımlarının eklenmesiyle 1913’te ilk lise mezunlarını vermiştir.Avusturya Lisesi’nin öğretim dili Almanca ve Türkçe’dir.2.yabancı dil ingilizcedir.Avusturya Lisesi’nde eğitim karmadır. 1997’de uygulamaya giren yeni yönetmelik gereğince ilköğretimin 8 yıla çıkmasıyla birlikte Avusturya Lisesi’nin orta okulu kapanmış,ilk yılı hazırlık sınıfı olmak suretiyle 5 yıllık lise eğitimi günümüzde devam etmektedir.Avusturya Lisesi öğrencilerini liselere giriş sınavı(LGS) ile almaktadır.

Liselere Giriş Sınav(LGS)ı ile yüksek bir başarı diliminden öğrenci kabul eden ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Avusturya Lisesi’nde Türkçe,Tarih gibi dersler Türkçe okutulurken; Almanca Fizik,Almanca Kimya;Almanca Biyoloji,Almanca Matematik dersleri verilmektedir.Almanca Matematik,Almanca Fizik,Almanca Kimya ve Almanca Biyoloji okutulması, üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilere sağlam bir alt yapı oluşturarak avantaj sağlamaktadır.Almanca’nın yanında 2.lisan olarak İngilizce de verilmektedir.Eskiden 2 yıl hazırlık 3 yıl ortaokul 3 yıl lise olmak üzere 8 yıl son derece disiplinli bir Almanca eğitim veren okul günümüzde 1 yıl hazırlık 4 yıl lise olmak üzere toplam 5 yıl gündüzlü ve karma olarak Almanca eğitim vermektedir. Matematik,Fizik,Kimya gibi anadilde dahi kavranmasında güçlük çekilen derslerin kurumun bünyesinde Almanca Matematik,Almanca Fizik,Almanca kimya olarak verilmesi zor bir eğitim içeriği oluşturmakta ancak dünya literatürünü takip açısından da mezunlarına büyük bir averaj sağlamaktadır.

Sportif ve kültürel başarılara da imza atan Avusturya Lisesi,gerek yurt dışı proje faaliyetleri gerekse bilimsel etkinliklerle desteklediği program doğrultusunda bilimsel düşünce gücüne sahip başarılı gençler yetiştirmektedir.Avusturya Lisesi, sadece üniversiteye giriş sınavında(TYT-AYT) ön plana çıkmamakta aynı zamanda matematik dersi,fizik dersi,kimya dersi hususunda titiz eğitim programından ödün vermeden,bilimsel ve teknolojik gelişmelerde dünya literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dile sahip bir nesil yetiştirmeyi de kendisine misyon edinmiştir.

Avusturya lisesinden mezun olan öğrencilerin önünde 2 seçenek yer almaktadır:ya üniversiteye giriş sınavına(TYT-AYT) hazırlanıp Türkiye’de bir üniversite seçecekler yada Abitur,Matura gibi sınavlara girip üniversite tercihini yurt dışından yana kullanacaklar.

ABİTUR NEDİR

Abitur tıpkı IB (international baccalaureate/uluslararası bakalorya) gibi uluslararası geçerliliği olan diploma programıdır.Alman lise bitirme sınavı olarak da nitelendirilebilir.Bu diploma Almanya’da tanındığı gibi Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde de tanınmaktadır.Eğer İngilizce eğitim verecek bir üniversite programına başvurulacaksa bu diplomanın yanısıra dil yeterliliğini gösteren TOEFL yada IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara da girmek gerekmektedir.Abitur yapmış öğrenciler Almanya,Avusturya,İsviçre’de üniversite okumak istediklerinde Almanya’da Abitur yapmış öğrencilerle eşit konumda sayılmaktadır.

Lise bitirme sınavı olarak kabul edilen Abitur diploması için: Almanca,İngilizce,Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji dersleri notları önemlidir.Öğrenciler sözlü ve yazılı olmak üzere iki sınava girerler.Yazılı sınav almanca,İngilizce,matematik ve öğrenci tarafından seçilebilen bir fen dersinden oluşur.Bir başka seçilmiş fen dersinde ve bir veya iki başka dersten sözlü sınava alınırlar.bu yazılı ve sözlü abitur sınavlarının notları,Abitur ortalama notunun yüzde 50’sini belirler.Ayrıca öğrenciler 11 ve 12.sınıfta almanca,İngilizce,matematik,fizik,kimya,biyoloji olmak üzere 6 dersten her yarıyıl abitur ile ilgili ön not alırlar.Bu ön notların hepsi Abitur ortalama notunun yüzde 50’sini oluşturur.9 ve 10. Sınıfların notları abitur ortalama notundan sayılmaz ancak 9 ve 10.sınıf içerikleri 11 ve 12.sınıf konularına temel oluşturduğu için önemlidir.

ABİTUR DİPLOMA NOTLARI NELERDİR

Alman not sistemine göre verilen Abitur notu 1 ile 6 arasında değişir.En başarılı not 1 iken 4.0 üzeri (4 hariç)alan öğrenci abitur diploması almaya hak kazanamaz.1 ile 2 arası Abitur notu yüksek bir başarı anlamına gelir.Abitur diploması hayat boyu geçerlidir.

Abitur diplomasını Türkiye’de Alman lisesi, Avusturya lisesi ve İstanbul Erkek lisesi vermektedir.

MATURA NEDİR

Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan lise bitirme diplomasıdır.Olgunluk diploması olarak da nitelendirilir.Bu diplomaya sahip öğrenciler Avusturya’da yapacağı üniversite başvurularında Avusturya vatandaşı olan öğrencilerle aynı koşullara sahip olur.Eskiden sözlü ve yazılı olarak yapılan bu sınav,2015-2016 öğretim ylılndan itibaren yazılı,sözlü ve ödev olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

ÖDEV

Öğrencinin danışman öğretmeni ile birlikte kendi seçtiği bir konu üzerine hazırladığı çalışmadır.öğretmen,öğrenciye çalışmanın yapılandırılması,metodu,zamanın programlanması gibi konularda destek olur.Ödev konusuna Matura diplomasında yer verilir,bir anlamda öğrenci için gelecekte referans olur.

YAZILI BÖLÜM

3 ya da 4 ayrı bölümden oluşur.
-Almanca ve Matematik yazılıları zorunlu
-3.yazılıolarak Türkçe veya İngilizce seçilebilir
-öğrenci 4.yazılı sınava karar verirse seçmediği derslerden birini ya da biyoloji,fizik ve tasarı geometri derslerinden birini seçebilir.

SÖZLÜ BÖLÜM

Öğrenci,yazılı bölümde 3 ders seçtiyse,sözlü bölümü de yine 3 ayrı dersten oluşur.Eğer yazılıdan 4 ders seçerse sözlü bölüm 2 dersten oluşur.Öğrenci her sınavdan önce konu havuzundan rastgele kura ile iki konu seçer,seçtiği konulardan birine karar verir ve kendisine seçtiği konu ile ilgili bir soru verilir.30 dakika hazırlanma süresinden sonra en az 10 en fazla 20 dakikalık bir sözlü sınava alınır.

MATURA DERSLERİ NELERDİR

Öğrenci seçimini şu derslerden oluşturabilir.
Din bilgisi (Almanca) (4 saat)-Almanca (20 saat)-İngilizce (16 saat)-Türkçe (Yazılı bölümde seçilmediyse) (20 saat)-Fransızca (8saat)-Matematik (24 saat)-Tasarı geometri (4saat)-Biyoloji ve Sosyal bilgiler (12 saat)-Kimya (8 saat)-Fizik (10 saat)-Psikoloji ve felsefe (4 saat)-Müzik (4 saat)
Öğrenci, sözlü sınav için 2 ders seçmişse yukarıda verilen ders saatlerinin toplamı 10 saati,3 ders seçmişse 15 saati geçmelidir.

MATURA SINAVINA KiMLER BAŞVURABİLİR

Öğrenciler,eğer lise 3.sınıfta matura okumak istiyorsa lise 2. Sınıfta karnesinde kırık not olmamalı.Ayrıca Almanca,İngilizce,Türkçe,Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji derslerinin yıl sonu ortalaması an az 3 olmalı.Ayrıca 3.sınıfa başlamadan önce öğrencinin B 2 seviyesindeki Avusturya dil diplomasına (ÖDS)sahip olması gerekir.Matura sınavına Avusturya lisesi ve Ticaret lisesi öğrencileri başvurabilir ancak Ticaret lisesi öğrencileri sınavları farklı olmaktadır.3 yazılı 3 sözlü olmak üzere toplam 6 sınava girmektedirler.

Avusturya lisesi günümüzde İstanbul’da Kart Çınar sk No:2 Beyoğlu adresinde eğitim vermektedir.

"LİSAN-FEN-MATEMATİK DERSLERİ(LFM)"

20 yılı aşkın tecrübeyle birçok hedefi yüksek iddalı öğrenci yetiştirdim.okuldan atılma riski taşıyan öğrencilerle dahi verilen programı eksiksiz yerine getirdikleri takdirde yüksek başarı oranı yakaladık.

(0507) 102 33 05